logo

ALKOHOL A PROWADZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH

2021-04-07 09:04:00
Alkohol a prowadzenie pojazdów mechanicznych
W 2019 roku na polskich drogach zginęło 2909 osób. W Unii Europejskiej więcej osób zginęło tylko w Rumunii i Bułgarii.
Niekorzystne działanie alkoholu na organizm człowieka polega m.in. na ograniczeniu jego sprawności psychofizycznej. Po spożyciu alkoholu dochodzi do pogorszenia koordynacji ruchowej, spowolnienia reakcji, błędnej oceny prędkości i odległości, pogorszenia wzroku polegającego m.in. na ograniczeniu pola widzenia. Jest to bardzo ważne podczas wykonywania zadań wymagających dużej koncentracji i szybkiego reagowania, co ma miejsce podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Wielu kierowców po złapaniu ich przez policję „na bani” jest zaskoczonych wskazaniami alkomatu. Przyznają się do picia alkoholu wiele godzin wcześniej, ale nie przypuszczali, że po takim czasie kontrola coś wykaże. Limity w Polsce są niskie. Stan „po spożyciu” zaczyna się od 0,2 promila alkoholu we krwi. Oznacza to, że wystarczy jedno piwo, by przekroczyć dozwolony limit.
Polskie prawo rozróżnia dwa stany „po spożyciu”:
stan po użyciu alkoholu, gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila (0,1-0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza),
stan nietrzeźwości, gdy zawartość alkoholu we krwi jest powyżej 0,5 promila (powyżej 0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza).
Liczba promili zależy od tego, co pijemy, jak dużo i ile czasu upłynęło od spożycia. Znaczenie ma też nasza waga oraz metabolizm. Dlatego z dużą dozą nieufności pochodźmy do tabelek pokazujących po jakim czasie od spożycia danego rodzaju alkoholu możemy wsiąść za kółko. Zła ocena stanu nietrzeźwości w przypadku kontroli drogowej na pewno skończy się karą.
Liczydełko: http://www.alkoholoweliczydelko.pl/
Jazda pod wpływem alkoholu – co nam grozi?
Kary za jazdę pod wpływem alkoholu zależą od stężenia alkoholu we krwi. Kłopoty zaczynają się od stanu po spożyciu alkoholu. Mamy wtedy do czynienia z wykroczeniem, za które, zgodnie z art. 87 Kodeksu Wykroczeń, możemy dostać:
10 punktów karnych,
grzywnę od 50 zł do 5000 zł lub areszt do 30 dni,
zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.
Nietrzeźwy kierowca traktowany jest jak przestępca i jazda pod wpływem alkoholu może skończyć się więzieniem. Za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości grozi nam:
10 punktów karnych,
grzywna, która – uwaga – jest uzależniona od dochodów,
sankcja od 5000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,
kara do 2 lat pozbawienia wolności,
zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata.
Jazda pod wpływem alkoholu – recydywa
Kary za jazdę na bani mogą być jeszcze poważniejsze, jeśli wcześniejsze doświadczenia niczego cię nie nauczyły. Kierowcy-recydywiści złapani ponownie na jeździe pod wpływem alkoholu zapłacą 10 tys. zł kary i grozi im 5 lat więzienia. Gdy pod wpływem alkoholu spowodują wypadek, odsiadka może wynieść nawet 12 lat. Do tego dochodzi utrata prawa jazdy, nawet dożywotnio czy inne dodatkowe sankcje. O rozmiarze kary decyduje sąd.


Z raportu Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu wynika, że kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu jest jedną z czterech głównych przyczyn śmiertelnych wypadków drogowych w Unii Europejskiej (obok nadmiernej prędkości, rozproszenia uwagi kierowcy oraz niezapiętych pasów bezpieczeństwa).

Polskie prawo zabrania prowadzenia pojazdów, jeśli zawartość alkoholu w organizmie jest równa lub wyższa wartości 0,2‰.
Stężenie alkoholu we krwi równe lub wyższe 0,2‰ oznacza stan po użyciu alkoholu.
Stan nietrzeźwości zachodzi wówczas, gdy stężenie alkoholu we krwi jest wyższe od 0,5‰.

0,2 do 0,5 ‰ - upośledzenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, zaburzenia równowagi, euforii
0,5 do 0,7 ‰ - zaburzenia sprawności ruchowej, pobudliwość, gadatliwość, obniżenie samokontroli, błędna ocena własnych możliwości
0,7 do 2 ‰ - zaburzenia równowagi, spadek sprawności intelektualnej, opóźnienie czasu reakcji, wyraźna drażliwość, wzrost ciśnienia krwi
2 do 3 ‰ - zaburzenia mowy, przewracanie się, wzmożona senność, obniżenie zdolności do kontroli własnych zachowań
3 do 4 ‰ - spadek ciśnienia krwi, obniżenie temperatury ciała, zanik odruchów fizjologicznych
powyżej 4 ‰ - śpiączka, śmierć

Kierowcy powinni zapamiętać, że ryzyko zagrożenia wypadkiem drogowym w zależności od stężenia alkoholu we krwi zwiększa się (wg Vamosiego)
7 razy przy stężeniu 0,5 – 1 ‰
31 razy przy stężeniu 1,0 – 1,5 ‰
380 razy przy stężeniu powyżej 1,5 ‰
 

© 2023 Jarek Wasilewski - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by : FACEBROS.pl