logo

Głód Alkoholowy

2021-02-24 10:29:00
GŁÓD ALKOHOLOWY
Głód alkoholowy (silne pragnienie lub poczucie przymusu picia) jest jednym z podstawowych objawów uzależnienia od alkoholu.
To stan psychiczny, w którym człowiek odczuwa silne i trudne do odparcia pragnienie spożycia alkoholu. Ponieważ termin ten ma wiele definicji, niektórzy autorzy podkreślają, że głód to też pragnienie odczuwania upojenia alkoholowego.
Jest to stan, który zagraża procesowi leczenia – może on być tak silny, że pacjent, mimo wieloletniej trzeźwości, sięgnie po alkohol.
Dlatego ważne jest, aby umieć go rozpoznać i mieć strategię przeciwdziałania kiedy głód występuje.
Stan ten charakteryzuje się intensywnym myśleniem o alkoholu, ze wzmożoną i trudną do odparcia chęcią wypicia alkoholu lub odurzenia się. Zjawisko to występuje wyłącznie u osób uzależnionych, to coś zupełnie innego niż ochota na coś.
Jest połączony z narastającym rozdrażnieniem, napięciem i niepokojem.
Skąd się bierze głód alkoholowy?
Bywa, że osoba uzależniona nie ma nawet świadomości, że pojawia się u niej głód alkoholowy.
Nie jest to dla niej stan uciążliwy, bowiem w takiej sytuacji alkoholik automatycznie sięga po napój wysokoprocentowy.
Głód alkoholowy jest niezwykle uciążliwy dla osób, które wychodzą z uzależnienia i zachowują abstynencję. Najsilniejszy głód alkoholowy pojawia się w pierwszym okresie po odstawieniu alkoholu. Wraz z upływem czasu jego objawy maleją, jednak mogą pojawić się nawet po kilku latach od zaprzestania picia.
Głód wywołują czynniki z zewnętrzne (tzw. wyzwalacze zewnętrzne) i od wewnętrzne (analogicznie tzw. wyzwalacze wewnętrzne).
Czynniki zewnętrzne to przede wszystkim sytuacje, miejsca, okoliczności, osoby, przedmioty związane z piciem, z zażywaniem. Osoba może więc poczuć głód alkoholowy przechodząc obok miejsc, w których często piła lub na widok szklanki do piwa.
Czynniki wewnętrzne to z kolei najczęściej emocje i uczucia, z którymi osoba uzależniona radziła sobie dotąd za pomocą alkoholu. To np. smutek, lęk czy zawstydzenie, o których alkohol pomagał zapomnieć.
Nie można wykluczyć, że głód alkoholowy może powstawać w wyniku zmian adaptacyjnych w układzie nerwowym, które czynią mózg osoby uzależnionej bardziej podatnym na powrót do uzależnienia. Zmiany te utrzymują się również w okresie, kiedy w organizmie nie ma alkoholu, i mogą wywołać świadome lub nieświadome, fizyczne lub psychiczne cierpienie objawiające się subiektywnymi przejawami głodu.
Należy pamiętacie głód alkoholowy jest jednym z głównych mechanizmów wywołujących powrót do picia lub nawrót choroby.
Jak radzić sobie z głodem alkoholowym?
Podobnie jak odmienne są powody występowania głodu, tak samo różne są sposoby jego zwalczania.
Przede wszystkim należy unikać sytuacji, które powodują głód alkoholu – kluczowe jest więc ich rozpoznanie. Warto omijać choćby miejsca oraz eliminować z życia sytuacje, w których dochodziło do spożywania alkoholu.
Zarówno w rozpoznaniu głodu, jak i jego zwalczaniu, pomóc może specjalista. Nabycie umiejętności radzenia sobie z głodem alkoholowym jest jednym z najważniejszych celów terapii uzależnienia od alkoholu.
Zapraszam do kontaktu.
Pomogę Ci zrobić pierwsze kroki.

 

© 2023 Jarek Wasilewski - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by : FACEBROS.pl