logo

JAK POKONAĆ POCZUCIE WINY?

2021-04-20 11:25:00
JAK POKONAĆ POCZUCIE WINY?
Uzależnienie to choroba bio-psycho-społeczna. Stwierdzenie „psycho” od grec. psyche czyli dusza oznacza między innymi, że choroba uszkadza, atakuje obszar emocji. Tak więc uzależnienie to choroba duszy, nazywane jest również chorobą EMOCJI.
Ktoś kiedyś powiedział, że jednym z najcięższych kamieni w życiowym bagażu alkoholika jest poczucie winy. Życie osoby uzależnionej podejmowane decyzje i zachowania pokazują, że generalnie nie jest ono bezpodstawne. Niekiedy jednak część tych wyrzutów jest wyolbrzymiona i nieadekwatna do rzeczywistości, a czasami, w ewidentnych sytuacjach uzależnieni nie dostrzegają o swojego udziału i poczucia odpowiedzialności za rozwój wypadków.
Różnica między poczuciem winy a wstydem
Wina i wstyd to dwa różne emocje. Wina jest zazwyczaj emocją, którą ludzie odczuwają, kiedy zrobili coś wbrew swojemu kodeksowi moralnemu lub kiedy czują, że zrobili coś złego, wstyd natomiast towarzyszy odczuwaniu w obszarze tożsamości.
Na poczucie winy składa się z następujących elementów:
- czyn,
- przykre uczucia związane z tym czynem,
- świadomość naruszenia ważnej swojej normy,
- negatywna ocena siebie.


Niebezpieczeństwo poczucia winy dla osób wracających do zdrowia
Istnieje wiele powodów, dla których wina danej osoby, zwłaszcza gdy jest nadmierna, może stanowić problem dla osób wracających do zdrowia. Poniżej znajdują się niektóre z najczęstszych:
- wina jest wyzwalaczem nawrotu choroby, ponieważ może być użyta jako pretekst do picia lub zażywania narkotyków.
- jeśli dana osoba nie jest w stanie poradzić sobie z poczuciem winy, może powrócić do niezdrowych mechanizmów radzenia sobie z tym problemem, w tym z używaniem narkotyków lub piciem alkoholu.
- wina może spowodować, że ktoś poczuje się tak, jakby nie zasłużył na wyzdrowienie.
- może to powstrzymać postęp rekonwalescencji.
- inni ludzie mogą używać poczucia winy do manipulacji.
- wina pochłania zarówno energię fizyczną, jak i psychiczną.
- może prowadzić do depresji, kolejnych przyczyn nawrotu choroby.
- może powodować bezsenność i inne problemy ze snem.
Wina może być wyzwalaczem nawrotu choroby, ponieważ może być użyta jako pretekst do picia lub zażywania narkotyków.

Jak radzić sobie z poczuciem winy w procesie zdrowienia
Jest kilka różnych rzeczy, które ludzie mogą zrobić, aby uporać się z poczuciem winy podczas trzeźwienia (zdrowienia). Po pierwsze, ważne jest, aby rozpoznać miejsce winy jako narzędzie do nauki, a nie jako karę.
Jeśli spojrzysz na poczucie winy jako na narzędzie do nauki, możesz pracować nad odpuszczeniem nadmiaru winy (często rozmowa z terapeutą może być dla tego korzystna). 
Przełamanie cyklu poczucia winy w procesie zdrowieniu z uzależnienia
Jeśli nie jesteś ostrożny, poczucie winy może stać się niebezpiecznym cyklem, który prowadzi do pogłębiającego się uzależnienia. Istnieją cztery kroki, które można podjąć, aby przerwać cykl poczucia winy.
- Po pierwsze, musisz uznać, że poczucie wstydu i nadmierna wina nie są produktywne.
- Po drugie, możesz prosić o przebaczenie każdego, kogo skrzywdziłeś.
- Po trzecie, uwolnij się od rzeczy, które wymykają się spod kontroli, czy to w przeszłości, teraźniejszości, czy przyszłości.
- I wreszcie, wybaczcie sobie; to może być długi proces, ale jest on niezwykle ważny.
Trudno pominąć duchowy aspekt wybaczenia, Bożą rolę i nastawienie Bożego serca na odpuszczenie win: „On odpuszcza wszystkie winy twoje….” Psalm 103:3.
Bóg jest nastawiony na przebaczenie win, to część Jego natury. Często potrzebujemy Jego wsparcia, aby przebaczyć sobie i innym, a także Jego łaski, aby poprosić o przebaczenie tych, którzy zostali zranieni.
Czy istnieją korzyści z poczucia winy w procesie leczenia uzależnień?
Istnieje kilka korzyści wynikających z poczucia winy dla funkcjonowania i rozwoju społecznego. Po pierwsze, może ona pomóc ludziom uniknąć złych lub niemoralnych zachowań. Po drugie, ludzie mogą wykorzystywać poczucie winy, aby wyjaśnić, co czują lub czego potrzebują. Wreszcie, poczucie winy może pomóc ludziom być bardziej uważnym na siebie nawzajem i swoje potrzeby.
Uzdrawiająca siła winy i odpuszczanie
Wina i radzenie sobie z tą winą są niezwykle uzdrawiające. Może to być długi i trudny proces, ale jeśli człowiek zaakceptuje swoją winę, naprawi ją, a następnie porzuci błędy z przeszłości, które popełnił przed otrzeźwieniem, poczuje się bardziej umocowany i będzie miał lepszą samoocenę.
Praca nad tym procesem może być dość trudna zarówno dla osób uzależnionych, jak i dla jej bliskich, dlatego korzystne jest posiadanie osoby trzeciej, takiej jak pomoc terapeuty.

 

© 2023 Jarek Wasilewski - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by : FACEBROS.pl